Không sang tên khi mua bán xe có bị xử phạt?

Mua bán xe máy, xe ô tô nhưng không làm thủ tục đăng ký sang tên thì người liên quan sẽ bị phạt tiền theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.​

Với trường hợp mua bán xe ô tô

Căn cứ điểm l khoản 7 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định như sau:

“ 7. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

g) Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm e khoản 3, điểm m khoản 5 Điều 23 Nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm e khoản 3, điểm m khoản 5 Điều 23 Nghị định này.

h) Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm đ khoản 2 Điều 24 Nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm đ khoản 2 Điều 24 Nghị định này.

Không sang tên khi mua bán xe có bị xử phạt?- Ảnh 1.

Mua bán xe ô tô cũ bắt buộc phải thực hiện thủ tục sang tên. (Ảnh: Toplist)

i) Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định này.

l) Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng, các loại xe tương tự xe ô tô ”.

Như vậy, mua xe ô tô nhưng không làm thủ tục đăng ký sang tên xe sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức.

Với trường hợp mua bán xe máy

Theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm b khoản 17 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP thì:

“ 4. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với cá nhân, từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô.

b) Không làm thủ tục đổi lại Giấy đăng ký xe theo quy định khi thay đổi địa chỉ của chủ xe hoặc các trường hợp khác theo quy định ”.

Không sang tên khi mua bán xe có bị xử phạt?- Ảnh 3.

Mua bán xe máy cũ không làm thủ tục sang tên sẽ bị phạt hành chính. (Ảnh: T. Sơn)

Như vậy, trường hợp khi mua lại xe máy cũ nhưng không thực hiện thì sẽ phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với cá nhân, từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với tổ chức.

Căn cứ khoản 15 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi điểm r Khoản 17 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP thì mua xe cũ, bao gồm cả ô tô và xe máy nếu không làm thủ tục đăng ký sang tên xe thì chỉ bị phạt tiền chứ không có bất kỳ hình thức phạt bổ sung nào.

xem thêm tại: ô tô tự lái Đà Nẵng

Facebook

Tin tức liên quan